Công Ty TNHH Dv & Tm Mesa

Công Ty TNHH Dv & Tm Mesa
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Dv & Tm Mesa

Người liên hệ

Công Ty TNHH DV & TM MESA

Địa Chỉ

65 Huỳnh Văn Nhứt, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam

Quy mô công ty

Từ 500 - 999 nhân viên

Website mesa.vn
Điện thoại 0723823602
Email trandaominhnhat@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Dv & Tm Mesa

Công Ty Tnhh Dv & Tm Mesa Tuyển Dụng

- 65 Huỳnh Văn Nhứt, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Dv & Tm Mesa