Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – Worldtrans

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – Worldtrans
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – Worldtrans

Người liên hệ

Phòng Hành chính - Nhân Sự

Địa Chỉ

90A Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://worldtrans.vn/
Điện thoại (84.8) 1900- 1839
Email lehongnhan@Worldtrans.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – Worldtrans

Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – Worldtrans Tuyển Dụng

- 90A Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
2 3
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – Worldtrans