Công Ty TNHH Mtv Nhựa Bảo Thiên

Công Ty TNHH Mtv Nhựa Bảo Thiên
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Mtv Nhựa Bảo Thiên

Người liên hệ

Phòng hành chính nhân sự

Địa Chỉ

Phòng HCNS

Quy mô công ty

Từ 100 - 499 nhân viên

Website http://www.bavico.com.vn
Điện thoại 02413883908/ 104
Email nguyenluong86hy@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Mtv Nhựa Bảo Thiên

Công Ty Tnhh Mtv Nhựa Bảo Thiên Tuyển Dụng

- Phòng HCNS tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Mtv Nhựa Bảo Thiên