Công Ty TNHH Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)

Công Ty TNHH Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)

Người liên hệ

Ms. Anh

Địa Chỉ

86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website led.altamedia.vn/
Điện thoại 2243.6888
Email hyanh.liu@alta.com.vn

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)

Công Ty Tnhh Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) Tuyển Dụng

- 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)