Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt

Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt

Người liên hệ

Hoàng Phan Nhật Tú

Địa Chỉ

121A Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú

Quy mô công ty

Ít hơn 10 nhân viên

Website http://www.ttvsoft.vn/Default.aspx
Điện thoại 08- 35592565
Email trithucviet1@yahoo.com

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt

Công Ty Tnhh Phần Mềm Tri Thức Việt Tuyển Dụng

- 121A Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Phần Mềm Tri Thức Việt