Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hiếu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hiếu
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hiếu

Người liên hệ

Anh Hiếu

Địa Chỉ

KCN Từ Sơn, Bắc Ninh

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0916892666
Email hieuhieunguyenquang@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hiếu

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hiếu Tuyển Dụng

- KCN Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hiếu