Công Ty TNHH Tm & Sx Cẩm Đạt

Công Ty TNHH Tm & Sx Cẩm Đạt
Thông tin công ty
Tên công ty

Công Ty TNHH Tm & Sx Cẩm Đạt

Người liên hệ

Ms Ngân

Địa Chỉ

Lô E, CCN Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://camdaglassco.com.vn/
Điện thoại 0723751638
Email hr.camdat@gmail.com

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Tm & Sx Cẩm Đạt

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt Tuyển Dụng

- Lô E, CCN Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Phó Phòng Qc

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt
7 triệu - 10 triệu Long An

Qc Khuôn Mẫu

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt
5 triệu - 7 triệu Long An

Thủ Kho

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt
5 triệu - 7 triệu Long An

Nhân Viên Khuôn Mẫu

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt
7 triệu - 10 triệu Long An

Nhân Viên Qc Khuôn

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt
7 triệu - 10 triệu Long An

Tuyển 5 Nhân Viên Khuôn Mẫu

Công Ty Tnhh Tm & Sx Cẩm Đạt
7 triệu - 10 triệu Long An
Bạn đang xem việc làm của:
Công Ty TNHH Tm & Sx Cẩm Đạt