Ctcp Tm Dv Đt Naomi - Tacoleo Vn

Ctcp Tm Dv Đt Naomi - Tacoleo Vn
Thông tin công ty
Tên công ty

Ctcp Tm Dv Đt Naomi - Tacoleo Vn

Người liên hệ

Ms Mỹ Hạnh

Địa Chỉ

Số 20 Cao Bá Nhạ , Quận 1, TPHCM

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0937997326
Email group.naomi@gmail.com

Giới thiệu công ty

Ctcp Tm Dv Đt Naomi - Tacoleo Vn

Ctcp Tm Dv Đt Naomi - Tacoleo Vn Tuyển Dụng

- Số 20 Cao Bá Nhạ , Quận 1, TPHCM tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Ctcp Tm Dv Đt Naomi - Tacoleo Vn