Cty TNHH Tm & Dv Tuấn Thăng

Cty TNHH Tm & Dv Tuấn Thăng
Thông tin công ty
Tên công ty

Cty TNHH Tm & Dv Tuấn Thăng

Người liên hệ

Anh Hùng

Địa Chỉ

159 TA 11, P. Thới An, Q.12, TP.HCM

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 01687903456
Email lehung797979@gmail.com

Giới thiệu công ty

Cty TNHH Tm & Dv Tuấn Thăng

Cty Tnhh Tm & Dv Tuấn Thăng Tuyển Dụng

- 159 TA 11, P. Thới An, Q.12, TP.HCM tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Cty TNHH Tm & Dv Tuấn Thăng