Cty TNHH Vân Tải Quang Minh Việt

Cty TNHH Vân Tải Quang Minh Việt
Thông tin công ty
Tên công ty

Cty TNHH Vân Tải Quang Minh Việt

Người liên hệ

Cty Tnhh Vân Tải Quang Minh Việt

Địa Chỉ

hoàng quốc việt cầu giấy HN

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0969 630 853
Email thithuhn2003@gmail.com

Giới thiệu công ty

Cty TNHH Vân Tải Quang Minh Việt

Cty Tnhh Vân Tải Quang Minh Việt Tuyển Dụng

- hoàng quốc việt cầu giấy HN tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. cty chúng tôi là một cty trẻ lĩnh vực hoạt động chính của cty làm vân tải phân phối hàng tạp hóa
Bạn đang xem việc làm của:
Cty TNHH Vân Tải Quang Minh Việt