Forval Việt Nam

Forval Việt Nam
Thông tin công ty
Tên công ty

Forval Việt Nam

Người liên hệ

Forval Việt Nam

Địa Chỉ

20F Capital Tower Office Building, No 109, Tran Hung Dao street, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.vietnam-advisors.jp/
Điện thoại 04 3941 6328
Email jinzaihn@vn.forval.com

Giới thiệu công ty

Forval Việt Nam

Forval Việt Nam Tuyển Dụng

- 20F Capital Tower Office Building, No 109, Tran Hung Dao street, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

1、日本企業の「ベトナム進出コンサルティング」/Tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật

2、人材紹介 / Tư vấn, giới thiệu nhân sự

3、人材研修 / Đào tạo nhân sự

4、ITサポート(ネットワーク)/ IT Support

Bạn đang xem việc làm của:
Forval Việt Nam