Fpt Telecom Hồ Chí Minh

Fpt Telecom Hồ Chí Minh
Thông tin công ty
Tên công ty

Fpt Telecom Hồ Chí Minh

Người liên hệ

Nguyễn Thành Chung

Địa Chỉ

Lô 37-39A Đường Số 19 Kcx Tân Thuận P.tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website http://www.fpt.vn/
Điện thoại 0873002222
Email chungnt12@fpt.com.vn.

Giới thiệu công ty

Fpt Telecom Hồ Chí Minh

Fpt Telecom Hồ Chí Minh Tuyển Dụng

- Lô 37-39A Đường Số 19 Kcx Tân Thuận P.tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
2
Bạn đang xem việc làm của:
Fpt Telecom Hồ Chí Minh