Framas Korea Vina

Framas Korea Vina
Thông tin công ty
Tên công ty

Framas Korea Vina

Người liên hệ

Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Địa Chỉ

Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website www.framas.com
Điện thoại 0613514400
Email duc.dang@framaskorea.vn

Giới thiệu công ty

Framas Korea Vina

Framas Korea Vina Tuyển Dụng

- Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. Ƭuyển Dụng, Tìm Việc Làm - CareerLink.vn

Nhân Viên Thu Mua

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai

Nhân Viên Qc

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai
2
Bạn đang xem việc làm của:
Framas Korea Vina