Framas Korea Vina

Framas Korea Vina
Thông tin công ty
Tên công ty

Framas Korea Vina

Người liên hệ

Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Địa Chỉ

Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website www.framas.com
Điện thoại 0613514400
Email duc.dang@framaskorea.vn

Giới thiệu công ty

Framas Korea Vina

Framas Korea Vina Tuyển Dụng

- Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. Ƭuyển Dụng, Tìm Việc Làm - CareerLink.vn

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai

Nhân Viên Qc

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai
2
Bạn đang xem việc làm của:
Framas Korea Vina