Framas Korea Vina

Framas Korea Vina
Thông tin công ty
Tên công ty

Framas Korea Vina

Người liên hệ

Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Địa Chỉ

Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website www.framas.com
Điện thoại Đang cập nhật
Email duc.dang@framaskorea.vn

Human Resources Executive ( C&B)

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai

NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai

Kế Toán Tổng Hợp

Framas Korea Vina
Thỏa thuận Đồng Nai

Giới thiệu công ty

Framas Korea Vina

Framas Korea Vina Tuyển Dụng

- Xuong 1#4, Đường số 1, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. Ƭuyển Ɗụng, Ƭìm Việc Làm - ϹɑreerLink.vn
Bạn đang xem việc làm của:
Framas Korea Vina