Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel
Thông tin công ty
Tên công ty

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel

Người liên hệ

Ms Hương

Địa Chỉ

202 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.brandihotel.com/
Điện thoại :0:0
Email gm@brandihotel.com

Giới thiệu công ty

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel Tuyển Dụng

- 202 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Nhân Viên Bellman

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel
5 triệu - 7 triệu Hà Nội

Nhân Viên Bếp Chính

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel
5 triệu - 7 triệu Hà Nội

Nhân Viên Làm Buồng

Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel
3 triệu - 5 triệu Hà Nội
Bạn đang xem việc làm của:
Hệ Thống Khách Sạn Brandi Hotel