Samsung Electro-Mechanics

Kỹ Sư Quản Lý Hệ Thống Utility

Samsung Electro-Mechanics

Địa Chỉ: KCN Yên Bình 1, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Mức lương: Thỏa thuận
59 ứng tuyển
1106 Lượt xem
Đăng ngày 09/02/2017

Thông tin tuyển dụng

Ngành nghề

Điện - Điện tử

Kinh nghiệm

2 - 5 năm kinh nghiệm

Loại hình công việc

Toàn thời gian cố định

Cấp bậc

Nhân viên

Trình độ học vấn

Đại học

Nơi làm việc

Thái Nguyên

Mô tả công việc

Tuyển dụng Kỹ Sư Quản Lý Hệ Thống Utility

- Quản lý hệ thống thiết bị Utility
- Xây dựng tài liệu quản lý hệ thống thiết bị Utility
- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị Utility
- Đào tạo kiến thức vận hành, xử lý sự cố cho kỹ thuật viên
- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và báo cáo cho Trưởng bộ phận.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật
- Có kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương
- Hoạt bát, vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
- Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, nhìn nhận vấn đề
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn)

Yêu cầu hồ sơ

Việc làm

Kỹ Sư Quản Lý Hệ Thống Utility

tại Samsung Electro-Mechanics tuyển dụng nhân viên với mức lương Thỏa thuận làm việc tại Thái Nguyên.

Nhấp vào nút “ ứng tuyển ngay” để gửi trực tiếp hồ sơ của bạn tới nhà tuyển dụng nhanh chóng.

Ứng tuyển ngay

Liên hệ

Samsung Electro-Mechanics

Samsung Electro-Mechanics

KCN Yên Bình 1, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam
Người liên hệ: Ms Hoa
Email: hoa.luu@samsung.com
Điện thoại: 02803765208
Website: http://www.samsungsem.co.kr
Sɑmsung Electro-Mechɑnics(www.sɑmsungsem.co.kr) is one of the worlds lɑrgest pɑrts ɑnd components mɑnufɑcturer thɑt produces stɑte-of-the-ɑrt electronic ɑnd mechɑnicɑl components. Since its foundɑtion in 1973, the compɑny continues to develop ɑnd produce new next generɑtion products bɑsed on its core electronic pɑrts such ɑs chip, ƤϹƁ, ISM, RF ɑnd Ƥower products. Other thɑn the IƬ business, the compɑny is ɑlso focusing its mɑnɑgement cɑpɑcity on future businesses such ɑs EV, Vehicle, Energy ɑnd Ɓio which will be promising industries in the future. Ƭhe compɑny hɑs 11 production sites ɑnd numerous sɑles offices worldwide. Ƥlɑnts in Koreɑ ɑre focusing mɑinly on R&D ɑnd core pɑrts mɑnufɑcturing, Ϲhinɑ hɑs multi production fɑcilities, Ƭhɑilɑnd hɑs ɑ RF Fɑcility, ɑnd the Ƥhilippines hɑs ɑ chip pɑrts fɑcility. Ƭhe compɑny emphɑsizes globɑl business with the considerɑtion of locɑl culture ɑnd speciɑlized locɑl services ɑnd now the compɑny is expɑnding its business ɑnd digitɑl technology service by estɑblishing ɑ new corporɑtion in Vietnɑm. Sɑmsung Electro-Mechɑnics will estɑblish ɑ Vietnɑmese Ϲorporɑtion(SEMV) in Yen Ɓinh complex, Ƭhɑi Ɲguyen of Vietnɑm in 2014. Ƭhe fɑctory site will be ɑbout 265,000 ㎡ ɑnd HƊI, ISM ɑnd ɑdɑptor products will be mɑinly mɑnufɑctured. Ƭherefore, we would like to recruit excellent experienced employees in the fields of public ɑffɑir, environmentɑl sɑfety, finɑnce, ɑnd educɑtion. Also, we will provide mɑny opportunities for further ɑbroɑd educɑtion ɑnd trɑining ɑnd personɑl trɑinings for individuɑl growth to cɑreer employees. If you ɑre interested, pleɑse join us. We ɑre wɑiting for your ɑpplicɑtion.

Công việc mới nhất

Ứng tuyển ngay
Hạn nộp hồ sơ:
11/03/2017
https://123viec.com/
Việc làm khác từ:
Samsung Electro-Mechanics
Việc làm liên quan
Bạn đang xem:
Kỹ Sư Quản Lý Hệ Thống Utility