Memocafe

Memocafe
Thông tin công ty
Tên công ty

Memocafe

Người liên hệ

Memocafe

Địa Chỉ

264 Âu cơ

Quy mô công ty

Từ 10 - 24 nhân viên

Website memocafevn.com
Điện thoại 09 361 361 43
Email cafe.memo@yahoo.com

Giới thiệu công ty

Memocafe

Memocafe Tuyển Dụng

- 264 Âu cơ tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Chuỗi cafe sáng Memocafe

Bạn đang xem việc làm của:
Memocafe