Momento Homestay - Khách Sạn Mini

Momento Homestay - Khách Sạn Mini
Thông tin công ty
Tên công ty

Momento Homestay - Khách Sạn Mini

Người liên hệ

Hằng

Địa Chỉ

48A Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 84:0:0
Email momentohomestay@gmail.com

Giới thiệu công ty

Momento Homestay - Khách Sạn Mini

Momento Homestay - Khách Sạn Mini Tuyển Dụng

- 48A Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Nhân Viên Bảo Vệ

Momento Homestay - Khách Sạn Mini
3 triệu - 5 triệu Hà Nội
Bạn đang xem việc làm của:
Momento Homestay - Khách Sạn Mini