Nissei Electric Mytho Co., Ltd

Nissei Electric Mytho Co., Ltd
Thông tin công ty
Tên công ty

Nissei Electric Mytho Co., Ltd

Người liên hệ

Phòng Nhân Sự

Địa Chỉ

KCN Long Jiang, Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 0902 650 220
Email vn_nem_recruitment@nissei-el.co.jp

Giới thiệu công ty

Nissei Electric Mytho Co., Ltd

Nissei Electric Mytho Co., Ltd Tuyển Dụng

- KCN Long Jiang, Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. Ƭìm Việc Làm - ϹɑreerLink.vn
Bạn đang xem việc làm của:
Nissei Electric Mytho Co., Ltd