Phonetrade99

Phonetrade99
Thông tin công ty
Tên công ty

Phonetrade99

Người liên hệ

Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Địa Chỉ

277 Le Thanh Ton St, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại Đang cập nhật
Email phonetrade99@hotmail.com

Giới thiệu công ty

Phonetrade99

Phonetrade99 Tuyển Dụng

- 277 Le Thanh Ton St, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Sale of high end phones

Phone Sales Executive

Phonetrade99
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Bạn đang xem việc làm của:
Phonetrade99