Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Thông tin công ty
Tên công ty

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

Người liên hệ

C.Vân Anh

Địa Chỉ

14-16-18-20-22 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, Tp.HCM.

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://pkdkngocminh.com.vn
Điện thoại 932701799
Email anh.ha@pkdkngocminh.com.vn

Giới thiệu công ty

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Tuyển Dụng

- 14-16-18-20-22 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, Tp.HCM. tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Chăm Sóc Khách Hàng

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Điều Dưỡng Viên

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Nhân Viên Dược

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Nhân Viên It

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh

Nữ Hộ Lý

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Tạp Vụ

Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Bạn đang xem việc làm của:
Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh