Quách Phú Thịnh

Quách Phú Thịnh
Thông tin công ty
Tên công ty

Quách Phú Thịnh

Người liên hệ

Huỳnh Ngọc Hải

Địa Chỉ

69, phường 11 thống nhất, gò gấp.

Quy mô công ty

Từ 10 - 24 nhân viên

Website Đang cập nhật
Điện thoại 01636593745
Email haihuynh0607@gmail.com

Giới thiệu công ty

Quách Phú Thịnh

Quách Phú Thịnh Tuyển Dụng

- 69, phường 11 thống nhất, gò gấp. tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn. công ty cung ứng, thương mại dịch vụ bảo vệ.
Bạn đang xem việc làm của:
Quách Phú Thịnh