Tấp Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương

Tấp Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương
Thông tin công ty
Tên công ty

Tấp Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương

Người liên hệ

Tấp đoàn đầu tư và xây dựng Đông Hưng Lan Phương

Địa Chỉ

Tòa nhà NAVITA, kP 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức

Quy mô công ty

Ít hơn 10 nhân viên

Website donghunggroup.com
Điện thoại 0837292051 -
Email tuyendung@donghunggroup.com

Giới thiệu công ty

Tấp Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương

Tấp Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương Tuyển Dụng

- Tòa nhà NAVITA, kP 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Lĩnh vực Bất động sản

Bạn đang xem việc làm của:
Tấp Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương