Tập Đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam

Tập Đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam
Thông tin công ty
Tên công ty

Tập Đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam

Người liên hệ

Phan Quyết Thắng

Địa Chỉ

Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://Caodangtkv.edu.vn
Điện thoại 0987 244633 ,01237 244633
Email thangvinacomintn@gmail.com

Giới thiệu công ty

Tập Đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam

Tập Đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam Tuyển Dụng

- Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
2 3
Bạn đang xem việc làm của:
Tập Đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam