Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ (Hoatho Corp)

Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ (Hoatho Corp)
Thông tin công ty
Tên công ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ (Hoatho Corp)

Người liên hệ

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Địa Chỉ

36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website http://www.hoatho.com.vn
Điện thoại (0511) 3846290 – 3670295
Email office@hoatho.com.vn

Giới thiệu công ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ (Hoatho Corp)

Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ (Hoatho Corp) Tuyển Dụng

- 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ (Hoatho Corp)