Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc

Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc
Thông tin công ty
Tên công ty

Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc

Người liên hệ

Nguyễn Ngọc Long

Địa Chỉ

25/38 Phú Thọ 3 - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hóa

Quy mô công ty

Trên 1000 nhân viên

Website Website: http
Điện thoại 0898632826
Email Long.nguyenngoc90@gmail.com

Giới thiệu công ty

Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc

Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc Tuyển Dụng

- 25/38 Phú Thọ 3 - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hóa tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH
Địa chỉ: 25/38 Phú Thọ 3 - phường Phú Sơn - thành phố Thanh hóa
Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng, Bất Động Sản, vận tải hành khách...

2
Bạn đang xem việc làm của:
Tổng Công Ty Thương Mại Và Xây Dựng Đông Bắc