Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm -May School

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm -May School
Thông tin công ty
Tên công ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm -May School

Người liên hệ

Phòng Nhân Sự

Địa Chỉ

Số 9 Mai Hắc Đế

Quy mô công ty

Từ 100 - 499 nhân viên

Website Đang cập nhật
Điện thoại (84 4) 3944 7523 - 3944 7389
Email tuyendung@mayschool.edu.vn

Giới thiệu công ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm -May School

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm -May School Tuyển Dụng

- Số 9 Mai Hắc Đế tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm -May School