Tìm thấy 2103 việc làm quản lý kĩ thuật

Quản Lý Kỹ Thuật

sunpo
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh

Quản Lý Kỹ Thuật May Mặc

công ty TNHH asia+
Thỏa thuận Hà Nội

Quản Lý Quán

quán caraoke
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Công ty TNHH Kao Sheng
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh