Tìm thấy 20000 việc làm công nhân lắp ráp

Công Nhân Lắp Ráp Linh Kiện

TNHH k-tech vina
5 - 7 triệu Bắc Ninh

Công Nhân Lắp Đặt

cong ty TNHH cinetek vina
5 - 7 triệu Bắc Ninh