Tìm thấy 3337 việc làm biên-phiên dịch

Qc Manager (Tiếng Nhật N3)

Careerlink’S Client
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh

Sales Support

Rgf Hr Agent Vietnam Co., Ltd.
1 triệu - 3 triệu Hà Nội

Sales

Rgf Hr Agent Vietnam Co., Ltd.
Trên 30 triệu Hải Phòng

Nữ Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Delta Solutions Vietnam
10 triệu - 15 triệu Đồng Nai

Qa/qc Technician (Hung Yen)

Careerlink’S Client
Thỏa thuận Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2/n1)

Careerlink’S Client
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Delta Solutions Vietnam
10 triệu - 15 triệu Đồng Nai