Tìm thấy 937 việc làm việc làm mới

Tổ Trưởng

Công Ty Tnhh Nano Hightech Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang

Pg

Công Ty Ab Inbev Vietnam
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang

Đội Trưởng Qa

Công Ty Tnhh Nano Hightech Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Shome
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần St Toàn Cầu
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất

Core Search Co., Ltd.
15 triệu - 20 triệu Bắc Giang

Qc Manager

Core Search Co., Ltd.
15 triệu - 20 triệu Bắc Giang

R&d

Core Search Co., Ltd.
10 triệu - 15 triệu Bắc Giang

Qc

Core Search Co., Ltd.
10 triệu - 15 triệu Bắc Giang

Acc Manager

Core Search Co., Ltd.
Trên 30 triệu Bắc Giang