Tìm thấy 13 việc làm việc làm mới

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Chevron
10 triệu - 15 triệu Bắc Kạn

[Đi Làm Ngay] Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

Mercedes-Benz
10 triệu - 15 triệu Bắc Kạn

Tuyển 5 Nhân Viên Bán Hàng On The Web

Wal-Mart Stores
5 triệu - 7 triệu Bắc Kạn

Kỹ Sư Xây Dựng/ Kỹ Thuật

Walt Disney
7 triệu - 10 triệu Bắc Kạn

Công Nhân Đứng Máy Được Đào Tạo

Citigroup
20 triệu - 30 triệu Bắc Kạn

Công Nhân Đứng Máy Được Đào Tạo

Bmw
1 triệu - 3 triệu Bắc Kạn