Tìm thấy 2581 việc làm việc làm mới

Nhân Viên Qc ( Nữ)

Công Ty Tnhh Knc International
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Thành Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Kĩ Sư Điện

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Công Nghiệp Ms
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Thành Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Tnhh Long Phương
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty Tnhh Bm Tech Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Audit

Công Ty Tnhh Hanoi Doosung Tech
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Audit

Tnhh Hanoi Doosung Tech
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Qc ( Nam)

Công Ty Tnhh Knc International
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Iqc

Công Ty Tnhh Goertek Vina
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh