Tìm thấy 346 việc làm việc làm mới

Nhân Viên Phục Vụ (Nam - Nữ)

Boulevard Café
5 triệu - 7 triệu Kiên Giang

Nhân Viên Phục Vụ - Pha Chế (Nam-Nữ)

Boulevard Café
5 triệu - 7 triệu Kiên Giang

Nhân Viên Bảo Vệ

Huynh Long Hai
3 triệu - 5 triệu Kiên Giang