Tìm thấy 264 việc làm việc làm mới

Phó Ban Điều Hành

Hoc Tro Dau Yeu
10 triệu - 15 triệu Lào Cai

Kỹ Sư Điện

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Lái Máy Xúc, Lu, Ủi

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Kỹ Sư Trắc Địa

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Lái Xe Cho Lãnh Đạo

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Hầm

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Kỹ Sư Cầu Đường

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Kỹ Sư Cơ Khí

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Kế Hoạch Công Trình

Hoc Tro Dau Yeu
Thỏa thuận Lào Cai

Lái Xe Ben, Bom

Hoc Tro Dau Yeu
7 triệu - 10 triệu Lào Cai

Họa Viên Điện, Nước

Nhà Xinh Lào Cai
Thỏa thuận Lào Cai

Tuyển Thợ Lắp Dựng Nhà Kết Cấu Thép

Cty Sông Gấm
10 triệu - 15 triệu Lào Cai

Kỹ Sư Điện

Nhà Xinh Lào Cai
Thỏa thuận Lào Cai