Tìm thấy 633 việc làm việc làm mới

Giám Đốc Miền

Tập Đoàn Hưng Đại Nam
20 triệu - 30 triệu Nghệ An

Giám Đốc Kinh Doanh

Tập Đoàn Hưng Đại Nam
20 triệu - 30 triệu Nghệ An

Giám Sát Bán Hàng

Tập Đoàn Hưng Đại Nam
10 triệu - 15 triệu Nghệ An

Nhân Viên Giao Gas

Vinh Anh
3 triệu - 5 triệu Nghệ An

Kỹ Sư Cơ Khí Vẽ Thành Thạo Card 2D

Trường Giang A
7 triệu - 10 triệu Nghệ An

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Trường Giang A
7 triệu - 10 triệu Nghệ An

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Trường Giang A
10 triệu - 15 triệu Nghệ An