Thời gian đăng tin

Chọn mức lương

Chọn tỉnh thành

Chọn kinh nghiệm

Chọn mô hình công việc

Chọn cấp bậc

Mức lương: Tất cả
Thời gian đăng tin: Tất cả
Kaya Hotel
Quản Lý Cafe Kaya Hotel Phú Yên 5 - 7 triệu 30-09-2017
2
Hotline
Đăng tin miễn phí
Việc làm cho sinh viên