Tìm thấy 49 việc làm việc làm mới

Nhan Vien Tap Vu Sieu Thi Lotte

Bank Of America Corp.
Trên 30 triệu Sóc Trăng

Nhan Vien Tap Vu Sieu Thi Lotte

Citigroup
3 - 5 triệu Sóc Trăng

Kỹ Sư Seaming Machine (Dong Nai)

Citigroup
Thỏa thuận Sóc Trăng

Nhan Vien Kinh Doanh

Giong Thuy San Tuv
5 - 7 triệu Sóc Trăng

Lao Động Phổ Thông

Quang Cao Tinh Khoi
1 - 3 triệu Sóc Trăng
2