Tìm thấy 222 việc làm việc làm mới

Công Nhân Sản Xuất Nữ

New One Tech
5 - 7 triệu Thái Nguyên

Purchasing Staff

Samsung Electro-Mechanics
Thỏa thuận Thái Nguyên