Tìm thấy 838 việc làm việc làm mới

Công Nhân Xưởng Mài

Nhà Máy Sxgc Thủy Tinh Pha Lê
3 triệu - 5 triệu Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bán Hàng - Big C Vĩnh Phúc

Big C Việt Nam
3 triệu - 5 triệu Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kho- Big C Vĩnh Phúc

Big C Việt Nam
3 triệu - 5 triệu Vĩnh Phúc

Lái Xe

Công Ty Tnhh Việt Thành
7 triệu - 10 triệu Vĩnh Phúc

Công Nhân May

Công Ty Cổ Phần May Klw Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Vĩnh Phúc

Công Nhân Là Hơi

Công Ty Cổ Phần Klw Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Vĩnh Phúc

Công Nhân May

Công Ty Cổ Phần Klw Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Vĩnh Phúc