Tìm thấy 1725 việc làm xuất,nhập khẩu

Kế Toán

Công Ty Cp Xnk Neolink
5 triệu - 7 triệu Hà Nội

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty Cp Xnk Neolink
5 triệu - 7 triệu Hà Nội

Kế Toán Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Tnhh Dic Vina
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Tnhh Moldpia
5 triệu - 7 triệu Hà Nội

Forwarding Operation

Bà/cô
10 triệu - 15 triệu Hà Nội

Custom Clearance

Bà/cô
7 triệu - 10 triệu Hà Nội

Customer Service

Gh Trans Jsc
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Chuyển Giao Nhận

Maxpeed Viet Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cty Tnhh Wooyang Vina
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Quốc Tế Logistics

Sme Logistics., Jsc
7 triệu - 10 triệu Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Tnhh Nam Sơn
5 triệu - 7 triệu Hà Nội