Tìm thấy 1643 việc làm xuất,nhập khẩu

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Tnhh Nehob Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội

Customer Service Logistics

Vina Shipping Logistics
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Tnhh An Hữu
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Xnk

Trans Pacific Global Corp
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh