Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel

no image
Thông tin công ty
Tên công ty

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel

Người liên hệ

Phòng Tổ chức lao động

Địa Chỉ

Phòng Tổ chức lao động - Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel Tòa nhà Viettel, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quy mô công ty

Từ 10 - 24 nhân viên

Website Đang cập nhật
Điện thoại 04.63.269.353
Email Đang cập nhật

Giới thiệu công ty

no image

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel Tuyển Dụng

- Phòng Tổ chức lao động - Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel Tòa nhà Viettel, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel