Wonderful Saigon Technology

no image
Thông tin công ty
Tên công ty

Wonderful Saigon Technology

Người liên hệ

Phòng Nhân Sự

Địa Chỉ

No.25, Road #02, Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP 1), Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại Đang cập nhật
Email chuongnvh@wst-vn.com

Giới thiệu công ty

no image

Wonderful Saigon Technology Tuyển Dụng

- No.25, Road #02, Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP 1), Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.

Date of Establishment : December,10th ,2012 (License acquisition date)
Establishment of purpose:
Tend to Vietnam market and Asean market, we make labor saving equipments, jigs, etc… and trading, service by ourshelf.
The place where trading the Sun-S ‘s products.
Capital:  600,000 USD
Trading Products: Labor saving equipments, jigs, clean room of equipments
Number of employees:10 persons [ Japanese 1 person、engineers 8 persons]  2 persons can communicate by Japanese            
President : Mizuno Mashahiro

Bạn đang xem việc làm của:
Wonderful Saigon Technology