Xưởng Cơ Khí Nhôm - Sắt - Inox

Xưởng Cơ Khí Nhôm - Sắt - Inox
Thông tin công ty
Tên công ty

Xưởng Cơ Khí Nhôm - Sắt - Inox

Người liên hệ

Anh Khánh

Địa Chỉ

Khu phố Thịnh Lang, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Quy mô công ty

Đang cập nhật

Website Đang cập nhật
Điện thoại 966869939
Email khanhcokhi84@gmail.com

Giới thiệu công ty

Xưởng Cơ Khí Nhôm - Sắt - Inox

Xưởng Cơ Khí Nhôm - Sắt - Inox Tuyển Dụng

- Khu phố Thịnh Lang, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng nhiều việc làm hấp dẫn.
Bạn đang xem việc làm của:
Xưởng Cơ Khí Nhôm - Sắt - Inox